Uslovi za obavljanje djelatnosti SP

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Uslovi za obavljanje djelatnosti SP

Uslovi za obavljanje preduzetničke djelatnosti u velikoj mjeri zavise od vrste djelatnosti i za mnoge djelatnosti propisani su posebnim propisima specifičnim za svaku pojedinačnu djelatnost. Neki od tih uslova su:

  • Posjedovanje odgovarajuće stručne spreme, licence i sl. (npr. za advokatsku i notarsku djelatnost, pružanje zdravstvenih usluga itd.) ili zapošljavanje drugog lica koje ispunjava taj uslov.
  • Posjedovanje ili iznajmljivanje odgovarajućeg poslovnog prostora (npr. za ugostiteljsku djelatnost) ili skladišta (npr. za djelatnost veleprodaje).
  • Posjedovanje ili iznajmljivanje određene opreme koja je neophodna za obavljanje djelatnosti.

U zavisnosti od vrste, preduzetnička djelatnost se može obavljati u poslovnom prostoru, u stanu ili sasvim bez poslovnog prostora (npr. za lice koje pruža usluge  krečenja, vodoinstalaterske usluge i slično koje se vrše na adresi korisnika usluga).

U pogledu zapošljavanja, preduzetnik može da obavlja djelatnost kao:

  • Osnovnu – preduzetnik prijavljuje sebe u sistem naplate doprinosa, plaća doprinose i po tom osnovu ostvaruje prava na penzioni staž, zdravstvenu zaštitu i ostala prava kao da je u radnom odnosu. Može, ali ne mora da ima zaposlene druge radnike.
  • Dopunsku – preduzetnik koji je zaposlen na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca može da obavlja dopunsku preduzetničku djelatnost isključivo ličnim radom (ne može da ima zaposlene radnike) i najviše do polovine punog radnog vremena. Ako obavlja dopunsku djelatnost, preduzetnik se ne registruje u sistem jedinstvene naplate doprinosa, ne plaća doprinose i ne ostvaruje prava na penzioni staž, zdravstvenu zaštitu i ostala prava.
  • Dodatnu – preduzetnik koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, penzioner ili student može da registruje preduzetničku djelatnost kao dodatnu uz uslov da zaposli najmanje jednog radnika koji ispunjava uslove (npr. stručna sprema) potrebne za obavljanje te djelatnosti. Ni u ovom slučaju preduzetnik ne registruje sebe u sistem naplate doprinosa i nema obaveze ni prava po tom osnovu.

Zajednički minimalni uslovi za registrovanje bilo koje preduzetničke djelatnosti su da lice koje registruje djelatnost:

  • nema dospjelih, a neplaćenih, obaveza prema Poreskoj upravi Republike Srpske
  • da nema neplaćenih obaveza po osnovu novčanih kazni za prekršaje, sudskih troškova i zateznih kamata
  • da mu od strane nadležnog suda nije izrečena mjera zabrane obavljanja te vrste djelatnosti

Savjeti za preduzetnike

Status malog preduzetnika

Status malog preduzetnika može da ima preduzetnik čiji ukupni godišnji prihod po osnovu obavljanja te djelatnosti ne prelazi 50.000 KM i koji nema više od tri zaposlena radnika. Ukoliko želi da ostvari taj status, preduzetnik je dužan da Poreskoj upravi Republike Srpske podnese Zahtjev na propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi elektronski preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. januar i mora se podnositi svake godine. Preduzetnik koji je tek registrovao djelatnost ovaj zahtjev podnosi u roku od 30 dana od početka obavljanja djelatnosti.