Fiskalizacija

Prema Zakonu o fiskalizaciji (Službeni glasnik RS br. 15/22), obveznik fiskalizacije je svako lice koje je registrovano za promet roba i usluga.

Zakonom je takođe propisano da Vlada Republike Srpske posebnom uredbom određuje koje djelatnosti nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pošto Vlada još uvijek nije donijela ovu uredbu, trenutno se primjenjuju odredbe prethodnog Zakona o fiskalnim kasama (Sl. glasnik RS br. 96/07, 01/11, 65/14, 21/15 i 58/19) prema kojima su obaveze izdavanja fiskalnih računa oslobođeni:

 • Porodična poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna
 • Preduzetnici sa statusom malog preduzetnika koji su registrovali poljoprivredno gazdinstvo
 • Samostalni preduzetnici koji obavljaju djelatnost starih umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje vlastitih proizvoda.
 • Samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost i imaju status malog preduzetnika.
 • Bankarske djelatnosti i berzanski posrednici u slučaju obavljanja finansijskih transakcija preko računa.
 • Osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj.
 • Javna preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje putem mjernih instrumenata (struja, voda, grijanje, telefon, internet, gas i sl.).
 • Poštanske usluge, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki.
 • Obavezno osiguranje (zdravstveno, penzijsko, osiguranje od nezaposlenosti i dječja zaštita).
 • Vjerske organizacije.
 • Advokatske usluge.
 • Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost.
 • Biblioteke, arhivi i muzeji,
 • Prodaja putem automata kod kojih se roba ili usluga ostvari ubacivanjem novca u automat.
 • Ulična prodaja (kokice, štampa, knjige i sl.).
 • Djelatnost igara na sreću.
 • Čistači cipela, nosači i fizička lica koja vrše uslugu parkiranja automobila.
 • Turističke usluge seoskih domaćinstava
 • Ustanove iz oblasti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko) i naučnoistraživačkog rada.
 • Prometi dobara na veliko.
 • Samostalni preduzetnici koji obavljaju usluge taksi prevoza i imaju status malog preduzetnika.

Obveznici fiskalizacije, tj. sva pravna lica i preduzetnici koji nisu izuzeti po nekom od prethodno navedenih osnova, su dužni da nabave fiskalni uređaj i kupcima izdaju fiskalne račune.  Pored nabavke uređaja, dužni su i da sklope ugovor sa nekim od ovlaštenih servisera koji će izvršiti fiskalizaciju uređaja i obezbijediti njegovo održavanje. Spisak ovlaštenih proizvođača i servisera sa kontakt informacijama može se naći na inernet stranici Poreske uprave RS na linku.

Savjeti za preduzetnike

Status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti mogu steći registrovani preduzetnici čiji  način rada, proizvodi, odnosno usluge ispunjavaju uslove. Sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti pokreće preduzetnik podnošenjem zahtjeva kod nadležnog organa koji mu je izdao rješenje o odobrenju obavljanja preduzetničke djelatnosti.

Pod prometom dobara na veliko podrazumijeva se prodaja robe za dalju prodaju, preradu i u poslovne svrhe, sve usluge inostranim kupcima koje imaju karakter izvoza, kao što je izvoz dobara i usluga po ugovorima o lohn poslovima, ali i ostale usluge koje se vrše između pravnih lica i preduzetnika unutar BiH, bez obzira da li su PDV obveznici ili nisu, a za koje davaoci usluga ispostavljaju fakturu za izvršene usluge.