Poslovni plan

Početna 9 Poslovni plan

Poslovni plan predstavlja dokument koji detaljno definiše ciljeve poslovnog poduhvata i kako se ti ciljevi namjeravaju ostvariti, kao i vremenski okvir za ostvarenje. Poslovni plan opisuje prirodu novog preduzeća, finansijske projekcije i strategije koje preduzeće namjerava primijeniti kako bi ostvarilo definisanje ciljeve. On opisuje koncept same poslovne ideje, te u okviru više tematskih poglavlja prati razvoj preduzeća. Poslovni plan je osnovni dokument koji svako novo preduzeće treba imati prije početka poslovanja. Mnoge banke i investitori prije odluke o odobravanju kapitala novom preduzeću traže da im se dostavi prihvatljiv poslovni plan.

Plan poslovanja budućim preduzetnicima pomaže da:

 • odluče da li uopšte da pokreću posao. Pokretanje posla promijeniće vam život iz korijena. Iz tog razloga, morate biti sigurni da ste donijeli pravu odluku. Plan poslovanja pomoći će vam da procijenite da li je pokretanje posla dobra odluka.
 • organizujete svoje ideje tako da vidite kako pokrenuti i voditi posao na najbolji mogući način. Plan poslovanja slijedi standardan redoslijed relevantnih tema koje će vam pomoći da vizuelizujete put koji treba preći.
 • izložite svoj poslovni plan investitorima ili kreditnoj instituciji, npr. banci ili mikrokreditnoj organizaciji, u svrhu kreditiranja. Ako lično izradite plan poslovanja, znaćete kako odgovoriti na većinu pitanja koja će vam postaviti.
Elementi poslovnog plana

Poslovni planovi se razlikuju od preduzeća do preduzeća i nije nužno striktno se držati neke definisane forme. Međutim, poslovni planovi najčešće sadrže slijedeće elemente:

 

 • Izvršni sažetak – Ovaj dio opisuje poslovnu ideju, predstavlja misiju preduzeća i rukovodstvo, zaposlene, operacije i lokaciju.
 • Proizvodi i usluge – U ovom dijelu preduzeće može predstaviti proizvode i usluge koje planira ponuditi, kao i cijene, trajanje proizvoda i njihove prednosti za potrošače. U ovom dijelu se mogu predstaviti proizvodni procesi, kao i informacije o istraživanju i razvoju.
 • Analiza tržišta – Preduzeće mora dobro poznavati svoj ciljni sektor i tržište. Ovaj dio poslovnog plana predstavlja konkurenciju preduzeća i kako će se ono uklopiti u sektor, kao i njegove relativne prednosti i nedostatke. Ovdje se predstavlja očekivana potražnja potrošača za proizvodima ili uslugama i koji udio tržišta preduzeće može da osvoji.
 • Marketing plan – Ovaj dio opisuje kako će preduzeće privući i zadržati potrošače i kako će im pristupiti. Ovdje se takođe predstavljaju i kanali distribucije, kao i reklamne kampanje koje će preduzeće pokrenuti.
 • Finansijsko planiranje – Ovaj dio treba da uključuje finansijske projekcije budućeg preduzeća, odnosno finansijske ciljeve i projekcije za prvih nekoliko godina poslovanja i opis potencijalnih investitora.
Razvoj poslovne ideje

Kada uočite neku poslovnu priliku, potrebno je da svoje misli pretočite u poslovnu ideju. Poslovna ideja je kratak i precizan opis osnovnog posla firme koju namjeravate da otvorite. Poslovna ideja će vam reći:

 • koje proizvode i usluge ćete prodavati. Poslovna ideja treba da počiva na određenoj vještini koju posjedujete. Možda imate iskustvo ili kvalifikacije u određenoj djelatnosti.
 • kome ćete prodavati. Da li ćete prodavati određenom tipu kupaca ili svima u određenoj oblasti? Važno je da vam bude jasno kome namjeravate da prodajete svoj proizvod ili usluge.
 • kako ćete prodavati proizvode i usluge. Prodaja može da se obavlja na različite načine. Proizvođač, na primjer, može prodavati direktno kupcima ili maloprodaji.
 • na koju potrebu će posao odgovoriti. Kod poslovne ideje morate uvijek imati na umu kupce i njihove potrebe. Kada razrađujete poslovnu ideju, važno je da znate šta kupci žele.
 • kakav je uticaj – pozitivan ili negativan – vašeg posla na zajednicu i životnu sredinu. Vaš stav i mišljenje drugih o vašoj firmi odrediće vaš uspjeh. Ukoliko eksploatišete radnike i nanosite štetu životnoj sredini (otpad, otpadne vode, uništavanje šume), može se desiti da ljudi počnu da izbjegavaju vašu firmu.
Savjeti
 1. Cilj pisanja poslovnog plana je detaljno planiranje poslovanja na način da se postave jasni ciljevi koji se žele postići. Svaki postavljeni cilj treba da bude propraćen detaljnim planom za realizaciju i implementaciju u dosadašnje poslovanje. Plan kao takav je samo početak. Kada se formalizuje, poslovni plan se konstantno revidira i koriguje.
 2. Poslovni plan treba biti pisan po specifičnim koracima, poredanim po važnosti za realizaciju postavljenih ciljeva.
 3. Poslovni plan nikada nije dovršen zbog stalnih promjena kojima je poslovanje podložno. Radi toga je često potrebno poslovni plan korigovati na osnovu postojećih uslova na tržištu.
 4. Poslovni plan treba da bude transparentan i dostupan svim članovima poslovne organizacije.
 5. Važno je napraviti razliku između novca i profita; novac je nešto čime se može raspolagati u svako vrijeme, dok je profit računovodstvena stavka.
 6. Poslovni plan treba da iskristališe prioritete jer samo takav poslovni plan ima smisao i fokus.
 7. Poslovni plan treba da ima širu sliku od same ideje a ključni fokus u poslovnom planu treba biti na njenoj realizaciji.
 8. Prejudiciranje koje se odnosi na finansijske projekcije, pokazatelje, odgovornosti i rokove je ključno za prvih 12 mjeseci poslovanja.
 9. Poslovni plan ne bi trebao biti detaljno isplaniran u pogledu računovodstva jer to predstavlja gubitak vremena kada uzmemo u obzir da se radi o početnom planiranju poslovanja.
 10. Važno je imati realistična i objektivna predviđanja u pogledu profitabilnosti, prihoda i uopšte uspješne realizacije ideje. Kako bi to postigli, preduzetnici često razmišljaju kroz tri različita scenarija – najbolji, realistični i najgori.

Izvor: Priručnik za izradu poslovnog plana; Asistencija u razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini; GEOtest; Alchemy Capital

Obuke iz poslovnog planiranja u sklopu projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina SE su provedene po metodologiji Započni i unaprijedi svoj posao (SIYB – Start and Improve Your Business) koju je razvila Međunarodna organizacija rada.

Priručnike Kako doći do poslovne ideje i Kako pokrenuti posao koji su sastavni dio SIYB metodologije možete detaljnije pogledati.

Više informacija o Start and improve your business možete naći na stranici: https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/lang–en/index.htm

Postoje brojne forme za pripremu poslovnih planova, a ovdje je predstavljeno par primjera:

Savjeti za preduzetnike