Uslovi za obavljanje djelatnosti P.P.G.

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Uslovi za obavljanje djelatnosti P.P.G.

Poljoprivrednu djelatnost u Republici Srpskoj mogu obavljati i pravna i fizička lica. Fizičko lice  koje želi da registruje poljoprivrednu djelatnost može to učiniti na dva načina:

  1. Registracijom preduzetničke djelatnosti kod nadležnog opštinskog organa ili
  2. Upisom u registar poljoprivrednih gazdinstava.

Porodično poljoprivredno gazdinstvo (p.p.g.) je poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice, zajedno sa punoljetnim članovima svog domaćinstva, obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a, a nije registrovano kao preduzetnička djelatnost niti kao pravno lice.

Da bi se registrovalo p.p.g potrebno je imati:

  • poljoprivredno zemljište u vlasništvu, ili
  • ugovor o najmu ili korištenju zemljišta u tuđem vlasništvu

Fizičko lice koje je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta, odnosno kome je zemljište ustupljeno na korištenje može svojom izjavom da odredi drugog člana svog gazdinstva koji će biti upisan u registar kao nosilac uz uslov da taj drugi član gazdinstva prihvati ulogu nosioca.

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava se vrši na dobrovoljnoj osnovi i jedini uslov je da lice koje je već upisano kao nosilac ili član jednog p.p.g. ne može istovremeno biti upisano i kao noslilac ili član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Porodična poljoprivredna gazdinstva se dijele na komercijalna i nekomercijalna. Ova podjela se vrši po osnovu obima proizvodnje i odluke nosioca. Minimalni ukupni obim proizvodnje na osnovu kojeg se može dobiti status komercijalnog gazdinstva iznosi tri proizvodne jedinice. U Prilogu se nalazi tabela za izračunavanje broja proizvodnih jedinica za sve vrste poljoprivredne proizvodnje. Ukoliko ispunjava uslov minimalne proizvodnje, nosilac p.p.g. prilikom upisa u registar kod APIF-a daje izjavu da li želi da ga registruje na komercijalnoj ili nekomercijalnoj osnovi.

Savjeti za preduzetnike

Za preduzetnika u oblasti poljoprivrede važe ista pravila kao i za svakog drugog preduzetnika. Ukoliko želi da ostvari pravo na podsticaje, potrebno je da se upiše u registar poljoprivrednih gazdinstava u APIF-u.

Komercijalna gazdinstva se smatraju tržišno orijentisanim i po pravilu imaju veće maksimalne premije koje mogu ostvariti kao korisnici podsticaja. Ministarstvo svake godine određuje iznose podsticaja.

Nosioci nekomercijalnih gazdinstava nemaju mogućnost da po tom osnovu ostvaruju penzioni staž.