Registracija kod UIO

Početna 9 Organizacija poslovanja 9 Registracija kod UIO

Pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da se registruju kod UIO u četiri slučaja:

  1. Ako obavljaju vanjskotrgovinsku djelatnost, bilo da uvoze ili izvoze robu.
  2. Ako obavljaju djelatnost međunarodne špedicije.
  3. Ako proizvodi ili prometuje robe na koje se plaćaju akcize.
  4. Ako se registruju za ulazak u sistem PDV.

Zahtjev za registraciju po bilo kojem od ovih osnova se podnosi na Obrascu ZR-1. Uputstvo za popunjavanje ovog obrasca možete pogledati u Prilogu.

Ukoliko se obveznik registruje istovremeno po više različitih osnova, npr. za vanjskotrgovinsku djelatnost i za PDV, dovoljno je da podnese jedan zahtjev.

Dodatna dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev zavisi od vrste registracije. Detaljne informacije o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev, kao i iznosi pripadajućih taksi i uputstva za njihovo plaćenje, se mogu naći na portalu UIO – Registracija obveznika.

Registraciju za vanjskotrgovinsku djelatnost, međunarodnu špediciju ili promet akciznih roba privredni subjekti moraju obaviti prije nego što počnu da obavljaju tu djelatnost.

Zahtjev za registraciju za ulazak u sistem PDV privredni subjekti obavezno podnose kada ostvare promet veći od 50.000 KM. Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije dvadeset kalendarskih dana nakon isteka mjeseca u kojem je pređen prag za ulazak u sistem PDV. Zahtjev se može podnijeti i prije prelaska praga od 50.000 KM, ako je subjekt registracije u stanju da priloži nedvosmislene dokaze da će taj prag biti pređen (npr. potpisan ugovor ili više njih).

U nekim slučajevima privredni subjekti imaju interes da se registruju u sistem PDV prije nego što pređu prag za obaveznu registraciju. Primjer ovakvog slučaja je subjekt koji još uvijek nije PDV obveznik, a  vrši značajno ulaganje (nabavka opreme, izgradnja poslovnog prostora i sl.) kojim će u budućnosti povećati promet i preći prag za ulazak u sistem PDV. Ako bi se odmah registrovao u sistem, ovakav subjekt bi imao mogućnost da odbije ulazni PDV plaćen prilikom ovih ulaganja jer će nabavljena sredstva kasnije biti korištena za obavljanje oporezivog prometa. Zakon dozvoljava ovim subjektima da podnesu zahtjev za dobrovoljnu registraciju uz uslov da obezbijede dokaze da će ostvariti promet veći od 50.000 KM u toku godine u kojoj podnose zahtjev.

Preduzetnici treba da obrate pažnju da se prag od 50.000 KM ne odnosi na naplaćeni promet. U praksi se dešava da preduzetnici u toku kalendarske godine kupcima fakturišu iznos veći od 50.000 KM, ali ne naplate sve fakture i zbog toga smatraju da nisu u obavezi da podnesu zahtjev za registraciju, a kasnije budu kažnjeni zbog nepodnošenja. Za određivanje prelaska praga od 50.000 KM uzima se u obzir sav fakturisani promet i svi primljeni avansi u jednoj kalendarskoj godini.

Savjeti za preduzetnike