Finansiranje poslovne djelatnosti

Početna 9 Finansiranje poslovne djelatnosti

Finansijski menadžment poslovnog subjekta se bavi sticanjem, upravljanjem i finansiranjem poslovanja. Izvori finansiranja dijele se prema roku raspoloživosti na kratko-, srednje- i dugoročne, te prema vlasništvu i prema porijeklu. U praksi srednjoročno finansiranje gotovo da i ne postoji, pa se većinom vrši podjela na kratkoročno i dugoročno finansiranje. Izvori finansiranja prema vlasništvu su vlastiti i drugi izvori, dok se prema porijeklu finansiranje dijeli na unutrašnje i vanjske izvore. Cilj finansijske funkcije jeste ostvarivanje ekonomske vrijednosti putem maksimizacije sadašnje vrijednosti svih budućih novčanih efekata koje će poslovanje ostvariti u nedefinisano dugom vremenskom periodu. Tržište kapitala i finansijske institucije nude poslovanjima mogućnost finansiranja kroz kredite, grantove i investiranje.

Krediti

Kredit je novčani odnos u kojem davalac kredita (uglavnom banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uslove povrata, uz povećan iznos novca koji dužnik vraća. Krediti mogu biti namjenski i nenamjenski, u svrhu novčanih zajmova, robnih i potrošačkih kredita, finansijskih kredita, poslovnih aranžmana prodaje robe, usluga i izvođenja radova uz odgođenu naplatu, dužničkih vrijednosnih papira, i dr.

Grantovi

Grant je ugovor o bespovratnom finansiranju, koje dodjeljuje državna institucija, jedinica lokalne samouprave, korporacija,  međunarodna ili lokalna organizacija kroz donatorske fondove, i druge organizacije sa jasnim pravilima za dobijanje i utrošak dobijenih sredstava. Ukoliko se ispoštuju pravila donatora, grant sredstva nije potrebno vraćati. Potrebno je uložiti vrijeme i resurse kompanije kako bi se ispunili zadati kriterijumi i uslovi.

Investitori

Investitor ili ulagač je fizička ili pravna osoba koja dio ili cijeli svoj kapital ulaže u određeno poslovanje, kako bi se ostvarila dobit. Investitor izdvaja svoj novac, plasira ga na finansijsko tržište, te kupuje i prodaje dionice, obveznice, ugovore, valute, sirovine i dr. Investitor može imati različite ciljeve zbog kojih vrši ulaganja, kao što je učešće u vlasničkoj strukturi poslovanja, stvaranje rezervi za svoj penzioni fond, prikupljanje sredstava za obrazovanje djece, a glavna svrha je akumuliranje kapitala.