Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za kancelarije, obuhvatajući i računare ​

Početna 9 Djelatnost 9 77.33
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
N
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
77
Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (lizing)
77.3
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.33
Iznajmljivanje i davanje u zakup (lizing) mašina i opreme za kancelarije, obuhvatajući i računare ​

Ovaj razred uključuje:

iznajmljivanje i operativni zakup (lizing) mašina i opreme za kancelarije bez rukovaoca: računari i periferna oprema za računare, mašine za umnožavanje, pisaće mašine i mašine za obradu teksta, računovodstvene mašine i oprema: registar-blagajni, elektronskih kalkulatora itd., namještaj za kancelarije.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).