Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca ​​

Početna 9 Djelatnost 9 47.99
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
G
Trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala
47
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47.9
Trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
47.99
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca ​​

Ovaj razred uključuje:

trgovinu na malo bilo kojom vrstom proizvoda koja nije uključena u prethodnim razredima: direktnu prodaju ili prodaju preko trgovačkih putnika, prodaju pomoću aparata za samoposluživanje (automata); direktnu prodaju goriva (lož-ulja, drveta za loženje, itd.), uz dostavu kupcu; aukciju izvan prodavnica (u vezi sa trgovinom na malo, osim interneta); trgovinu na malo preko posrednika (agenata), (izvan prodavnica).​​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Preduzetničku djelatnost je takođe moguće registrovati osim u slučaju prodaje lož ulja.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Moguće je obavljati djelatnost kao sezonsku osim za prodaju lož ulja.

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje samo u slučaju prodaje lož ulja, izdaje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).