Obrada i odlaganje neopasnog otpada ​

Početna 9 Djelatnost 9 38.21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
E
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine
38
Prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada, reciklaža materijala
38.2
Obrada i odlaganje otpada
38.21
Obrada i odlaganje neopasnog otpada ​

Ovaj razred uključuje:

rad deponija za odlaganje neopasnog otpada; odlaganje neopasnog otpada spaljivanjem, sagorijevanjem ili nekom drugom metodom, u kojoj je rezultat, ili nije, proizvodnja električne energije ili pare, đubrivo (kompost), zamjensko gorivo, biogas, pepeo ili neki drugi oblik nusproizvoda za dalju upotrebu itd.; ​obradu organskog otpada za odlaganje.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).