Prikupljanje neopasnog otpada

Početna 9 Djelatnost 9 38.11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
E
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine
38
Prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada, reciklaža materijala
38.1
Prikupljanje otpada
38.11
Prikupljanje neopasnog otpada

Ovaj razred uključuje:

prikupljanje neopasnog čvrstog otpada (tj. smeća) unutar lokalnog područja, kao što je prikupljanje otpada iz domaćinstva i poslovnih objekata sredstvima kao što su kante za smeće, kante za smeće na točkovima, kontejneri itd.; može uključivati mješavinu materijala koji se mogu reciklirati, tj. obnoviti; prikupljanje predmeta za reciklažu; prikupljanje otpada iz kanti za smeće na javnim mjestima; prikupljanje građevinskog otpada i otpada od rušenja; prikupljanje i uklanjanje nanosa kao što su granje i šljunak; prikupljanje izlaznog otpada iz tekstilnih fabrika; rad objekata za odvoženje otpada koji se bavi neopasnim otpadom.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).