Proizvodnja pesticida i drugih hemijskih proizvoda za poljoprivredu ​

Početna 9 Djelatnost 9 20.20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
C
Prerađivačka industrija
20
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
20.2
Proizvodnja pesticida i drugih hemijskih proizvoda za poljoprivredu
20.20
Proizvodnja pesticida i drugih hemijskih proizvoda za poljoprivredu ​

Ovaj razred uključuje:

proizvodnju insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida, akaricida, sredstava protiv puževa, biocida; proizvodnju sredstava protiv klijanja i sredstava za regulisanje rasta biljaka; proizvodnju sredstava za dezinfekciju (za poljoprivredne i druge svrhe); proizvodnju drugih agrohemijskih proizvoda d.n.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo za prostorno uređenje, građenje i ekologiju Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).