Grantovi su vrsta finansiranja koja ne zahtjeva povrat sredstava davaocu. Obično ih obezbjeđuju vlade, fondacije ili druge organizacije za podršku specifičnim projektima ili inicijativama. Grantovi mogu biti dostupni za različite svrhe, uključujući poslovni razvoj, istraživanje i razvoj ili inicijative zajednice.

Neki mogući finansijeri grantova u Bosni i Hercegovini su:

Napomena: ovo nije potpuna lista finansijera u Bosni i Hercegovini; dostupnost finansiranja i investitora može varirati u zavisnosti od projekta ili inicijative, kao i vremenskog perioda. Uvijek je važno napraviti vlastito istraživanje i posebnu pažnju posvetiti istraživanju finansiranja za svoj posao ili projekat.

Savjeti za preduzetnike