Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa ​​

Početna 9 Djelatnost 9 99.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
U
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa
99
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa
99.0
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa
99.00
Djelatnosti eksteritorijalnih organizacija i organa ​​

Ovaj razred uključuje:

djelatnosti međunarodnih organizacija, kao što su: Ujedinjene nacije (UN) i specijalizovane agencije sistema Ujedinjenih nacija, regionalni organi itd., Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka (WB), Svjetska carinska organizacija (WCO), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija zemalja proizvođača i izvoznika nafte (OPEC), Evropska unija (EU), Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA); djelatnosti stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija, koja su određena prema mjestu gdje se nalaze, a ne prema zemlji koju predstavljaju.​

Oblik registracije

Djelatnost međunarodnih organizacija, osnovanim međunarodnim ugovorima ili sporazumima.

Zanatska djelatnost

Nije primjenjivo

Poslovni prostor

Nije primjenjivo

Obavljanje iz stambenog objekta

Nije primjenjivo

Sezonski rad

Nije primjenjivo

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije primjenjivo

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).