Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem ​

Početna 9 Djelatnost 9 87.90
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Q
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada
87
Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem
87.9
Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem ​
87.90
Ostale djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem ​

Ovaj razred uključuje:

djelatnosti koje se pružaju neprekidno 24 časa kako bi se obezbijedila socijalna pomoć djeci, odraslim i licima sa ograničenom sposobnošću da se sama brinu o sebi, a pri čemu ni liječenje ni obrazovanje nisu važni elementi: sirotišta, domovi za djecu (za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske brige), privremena skloništa za beskućnike, ustanove koje se brinu o samohranim nezaposlenim majkama i njihovoj djeci; djelatnosti: ustanova za resocijalizaciju za lica sa socijalnim ili ličnim problemima, ustanova za resocijalizaciju za počinioce krivičnih djela i prekršaja, vaspitnih domova za maloljetnike. ​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).