Regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbjeđuju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturne usluge i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja ​

Početna 9 Djelatnost 9 84.12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
O
Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje
84
Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje
84.1
Javna uprava, ekonomska i socijalna politika zajednice
84.12
Regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbjeđuju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturne usluge i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja ​

Ovaj razred uključuje:

javno upravljanje programima namijenjenim povećanju lične dobrobiti: zdravlje, obrazovanje, kultura, sport; rekreacija; javno upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima za ta područja: zaštita okoline, stanovanje, socijalne usluge; sponzorisanje rekreativnih i kulturnih djelatnosti; dodjelu javnih subvencija umjetnicima; upravljanje programima za snabdijevanje pitkom vodom; upravljanje radovima za prikupljanje i odlaganje otpada; upravljanje programima zaštite životne sredine; upravljanje programima stanovanja.

Oblik registracije

Organizacija ove djelatnosti je u nadležnosti javnih tijela.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije primjenjivo.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).