Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.

Početna 9 Djelatnost 9 82.99
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
N
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
82
Kancelarijsko-administrativne, pomoćne kancelarijske djelatnosti i ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82.9
Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.
82.99
Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.

Ovaj razred uključuje:

obezbjeđivanje doslovnog izvještavanja i stenografsko bilježenje pravnih postupaka uživo i kasniji prepis snimljenih materijala, kao što su: stenografsko bilježenje sudskih rasprava, javne stenografske usluge; direktno (simultano) titlovanje televizijskih prenosa uživo, sastanaka, konferencija; usluge adresiranja linijskih (bar) kodova; usluge uštampavanja linijskih (bar) kodova; organizovanje prikupljanja novčanih sredstava uz naplatu ili na osnovu ugovora; usluge oduzimanja imovine radi prisilne naplate (npr. kod izvršenja sudskih naloga); usluge prikupljanja kovanica iz parking-metra; djelatnosti nezavisnih aukcionara; upravljanje programima lojalnosti; ostale pomoćne djelatnosti koje se u pravilu pružaju preduzećima, a koje nisu na drugom mjestu razvrstane.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).