Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa i kreditnih kancelarija

Početna 9 Djelatnost 9 82.91
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
N
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
82
Kancelarijsko-administrativne, pomoćne kancelarijske djelatnosti i ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82.9
Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d.n.
82.91
Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa i kreditnih kancelarija

Ovaj razred uključuje:

naplatu potraživanja i doznake naplaćenih potraživanja korisnicima (naručiocima), kao što su usluge naplate mjenica ili dugova; prikupljanje informacija, kao što su podaci o kreditima, zaposlenosti pojedinaca, podaci o kreditima preduzeća i davanje informacija finansijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalim radi procjene kreditne sposobnosti tih lica i preduzeća. ​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).