Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji ​​

Početna 9 Djelatnost 9 72.11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
72
Naučno istraživanje i razvoj
72.1
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
72.11
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji ​​

Ovaj razred uključuje:

istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji: DNK/RNK: genomika, farmakogenomika, genetske probe, genetski inženjering, sekvencionisanje/sinteza/umnožavanje (amplifikacija) DNK i RNK, profiliranje ekspresije gena i upotreba antisens tehnologije; proteini i ostale molekule: sekvencionisanje/sinteza/inženjering proteina i peptida (obuhvatajući velike molekule hormona); poboljšanje metode prenosa velikih molekula lijeka; proteomika, izolacija i pročišćavanje proteina, stanična signalizacija, identifikacija staničnih receptora; kultura stanica, tkiva i inženjering: rad sa staničnim kulturama i kulturama tkiva, tkivni inženjering (obuhvatajući elemente tkiva i biomedicinski inženjering), ćelijska fuzija, stimulanti za vakcine/podizanje imuniteta, kultivisanje embrija; biotehnološke tehnike: fermentacija upotrebom biorea​ktora, biološka obrada, biološka ekstrakcija, biološko bijeljenje, biološko odsumporavanje, bioremedijacija, biofiltracija, fitoremedijacija; genetski i RNK vektori: genetska terapija, virusni vektori; bioinformatika: izrada baze podataka o geonomima i proteinskim sekvencama; modelovanje složenih bioloških procesa, obuhvatajući biološke sisteme; nanobiotehnologija: primjenjuje alate i procese nano i mikrotehnologije za izradu uređaja za istraživanje bioloških sistema i primjenu u farmaciji, dijagnostici itd.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, neophodno je pribaviti Rješenje o upisu u Registar naučnoistraživačkih organizacija.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).