Tehničko ispitivanje i analiza

Početna 9 Djelatnost 9 71.20
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
71
Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti, tehničko ispitivanje i analiza
71.2
Tehničko ispitivanje i analiza
71.20
Tehničko ispitivanje i analiza

Ovaj razred uključuje:

akustičko i vibracijsko ispitivanje; izvođenje fizičkih, hemijskih i ostalih analitičkih ispitivanja svih vrsta materijala i proizvoda, kao što su: akustička i vibracijska ispitivanja, ispitivanje sastava i čistoće minerala, ruda, nafte i naftnih derivata itd., ispitivanje higijene hrane, obuhvatajući veterinarsko ispitivanje i kontrolu koja se odnosi na proizvodnju hrane, ispitivanje fizičkih karakteristika svih vrsta materijala, kao što su snaga, tvrdoća, trajnost, radioaktivnost itd., ispitivanje kvaliteta, kvantiteta i pouzdanosti, ispitivanje karakteristika gotovih mašina i opreme: motora, automobila, elektronske opreme itd., radiografsko ispitivanje vara i spojeva, analiza nedostataka, ispitivanje i mjerenje ekoloških pokazatelja: zagađenja vazduha i vode itd., ispitivanje i kontrola uređaja za mjerenja temperature i pritiska, ispitivanja i mjerenja elektroenergetskih i drugih energetskih postrojenja, uređaja, opreme i instalacija; izdavanje sertifikata za proizvode, obuhvatajući potrošačku robu motorna vozila, avione, kontejnere pod pritiskom, nuklearna postrojenja itd.; redovni tehnički pregled motornih vozila u cilju bezbjednosti na putu; ispitivanje upotrebom modela (npr. aviona, brodova, brana itd.); rad policijskih laboratorija.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Preduzetničku djelatnost je takođe moguće registrovati osim ispitivanje aparata za gašenje požara.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje zavisi od specifične djelatnosti.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).