Pravne djelatnosti

Početna 9 Djelatnost 9 69.10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
M
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
69
Pravne i računovodstvene djelatnosti
69.1
Pravne djelatnosti
69.10
Pravne djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

pravno zastupanje interesa jedne stranke protiv interesa druge stranke pred sudom ili pred drugim pravnim organima​ od strane ili pod nadzorom lica koji su članovi advokatske komore: savjetovanje i zastupanje u građanskim sporovima, savjetovanje i zastupanje u krivičnim sporovima, savjetovanje i zastupanje u sporovima vezanim za radne odnose; pravno savjetovanje i izradu pravnih dokumenata: ugovora o osnivanju poslovnih subjekata, ugovora o partnerstvu ili sličnih dokumenata u vezi sa osnivanjem poslovnih subjekata, patenata i autorskih prava, pripremu ugovora (npr. ugovora o poklonu), testamenata, ugovora o starateljstvu itd.; ostale djelatnosti javnih notara, notara građanskog prava, mirovnih sudija i sudskih službenika, arbitara, revizora i vještaka.​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje zavisi od specifične djelatnosti.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).