Djelatnosti žičane telekomunikacije ​​

Početna 9 Djelatnost 9 61.10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
J
Informacije i komunikacije
61
Telekominikacije
61.1
Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.10
Djelatnosti žičane telekomunikacije ​​

Ovaj razred uključuje:

djelatnosti rada, održavanja ili obezbjeđivanja pristupa opremi potrebnoj za prenos glasa, podataka, teksta, zvuka i slike korišćenjem žičane telekomunikacione infrastrukture: rad i održavanje uređaja za spajanje i prenos, koji omogućavaju komunikaciju od tačke do tačke zemaljskim linijama, mikrotalasima ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza, rad kablovskog sistema distribucije (npr. za distribuciju informacija i televizijskih signala), telegrafske i ostale bezvučne komunikacione usluge korišćenjem sopstvenih uređaja; kupovinu pristupa i mrežnog kapaciteta od vlasnika i mrežnih operatera i pružanje telekomunikacionih usluga preduzećima i domaćinstvima korišćenjem ti​h kapaciteta; pružanje pristupa internetu od strane operatera žičane infrastrukture.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Preduzetničku djelatnost je takođe moguće registrovati ali samo u slučaju ako se obavlja kao prateća djelatnost u oblasti emitovanja.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).