Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu ​

Početna 9 Djelatnost 9 52.29
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
H
Saobraćaj i skladištenje
52
Skladištenje i pomoćne djelatnosti u saobraćaju
52.2
Pomoćne djelatnosti u saobraćaju
52.29
Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu ​

Ovaj razred uključuje:

otpremanje tereta, uključujući špedicijske djelatnosti; organizaciju prevoza željeznicom, putevima, morem ili vazduhom; organizaciju grupnih i individualnih isporuka (uključujući podizanje i isporuku robe i grupnu isporuku); izdavanje i dobavljanje transportne dokumentacije i tovarnih listova; djelatnosti carinskih zastupnika; djelatnosti prekomorskih špedicija i agencija za vazdušni utovar tereta (avio-špedicija); posredovanje prostorima za odlaganje tereta u brodskim i vazduhoplovnim lukama; djelatnosti rukovanja robom, npr. privremeno pakovanje robe isključivo radi zaštite robe u periodu tranzita, prepakovanje, uzimanje uzorka, vaganje robe. ​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Preduzetničku djelatnost je takođe moguće registrovati ali samo u slučaju avio špedicije i aerodromskih operatera.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje samo u slučaju vazduhoplovnog prevoza, izdaje Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).