Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima ​

Početna 9 Djelatnost 9 46.71
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
G
Trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala
46
Trgovina na veliko osim trgovine motornim vozilima i motociklima
46.7
Ostala specijalizovana trgovina na veliko
46.71
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima ​

Ovaj razred uključuje:

trgovinu na veliko gorivima, mazivima, uljima kao što su: drveni ugalj, kameni ugalj, koks, drvo za ogrev, nafta, sirova nafta, sirovo ulje, dizel-gorivo, gazolin, pogonsko gorivo, lož-ulje, ulje za grijanje, kerozin, tečni gas, butan i propan, ulje za podmazivanje i mazivo, derivati nafte (rafinisani proizvodi nafte).

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo. Preduzetničku djelatnost je takođe moguće registrovati ali samo u slučaju trgovine uljem i drvetom za grijanje.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).