Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom​

Početna 9 Djelatnost 9 39.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
E
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine
39
Djelatnosti sanacije (remediacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
39.0
Djelatnosti sanacije (remediacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom
39.00
Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom​

Ovaj razred uključuje:

dekontaminaciju zemljišta i podzemnih voda na mjestu zagađenja ili izvan njega, upotrebom npr. mehaničkih, hemijskih ili bioloških metoda; dekontaminaciju industrijskih postrojenja ili mjesta uključujući nuklearna postrojenja i mjesta; dekontaminaciju i čišćenje površinskih voda nakon zagađenja koje je izazvano nesrećom, tj. sabiranjem zagađivača na jedno mjesto ili primjenom hemikalija; čišćenje naftnih mrlja i drugih nečistoća na zemljištu, na površinskim vodama, u okeanima i morima, obuhvatajući priobalno područje; smanjivanje azbesta, boja i ostalih otrovnih materijala; ostale specijalizovane djelatnosti u vezi sa kontrolom zagađenja.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).