Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala

Početna 9 Djelatnost 9 38.32
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
E
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine
38
Prikupljanje otpada, djelatnosti obrade i odlaganja otpada, reciklaža materijala
38.3
Reciklaža (prerada) materijala
38.32
Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala

Ovaj razred uključuje:

mehaničko drobljenje metalnog otpada kao što su iskorišćena vozila, mašine za pranje veša, bicikla itd.; mehaničku redukciju velikih komada gvožđa kao što su željeznički vagoni; isijecanje metalnog otpada, starih vozila itd.; ostale metode mehaničke obrade, npr. sječenje i presovanje kako bi se umanjio obim; dobijanje metala iz fotografskog otpada, npr. fiksirotopine, fotografski filmovi i papir; dobijanje gume iz iskorišćenih spoljašnjih guma za proizvodnju sekundarnih sirovina; sortiranje i presovanje plastičnih masa za proizvodnju sekundarnih sirovina za cijevi, tegle za cvijeće, palete i slično; preradu (čišćenje, otapanje, mljevenje) otpada od plastičnih masa ili guma u granule; drobljenje, čišćenje i sortiranje stakla; drobljenje, čišćenje i sortiranje ostalog otpada, npr. ostataka od rušenja za dobijanje sekundarnih sirovina; preradu iskorišćenih ulja i masti za kuvanje u sekundarne sirovine; preradu ostalog otpada od hrane, pića i duvana i rezidualnih supstanci u sekundarne sirovine.

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).