Kanalizacija​​​

Početna 9 Djelatnost 9 37.00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
E
Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine
37
Kanalizacija
37.0
Kanalizacija
37.00
Kanalizacija​​​

Ovaj razred uključuje:

rad kanalizacionog sistema ili uređaja za prečišćavanje kanalizacije i odvodnih kanala otpadnih, zagađenih, voda; prikupljanje i transport otpadnih voda iz domaćinstva, industrije, poljoprivrede, šumarstva, ribolova, kao i iz ostalih djelatnosti, od jednog ili nekoliko korisnika, kao i kišnice, sredstvima kao što su: kanalizaciona mreža, kolektori, cisterne ili druga prevozna sredstva (komunalna vozila itd.); pražnjenje i čišćenje septičkih jama i tankova, odvoda i jama od otpadnih voda, servisiranje hemijskih toaleta; prečišćavanje otpadnih voda (obuhvatajući otpadne vode iz domaćinstva, industrije, poljoprivrede, šumarstva, ribolova i ostalih djelatnosti, kao i vode iz bazena) fizičkim, hemijskim i biološkim procesima kao što su razrjeđivanje, prebiranje, procjeđivanje, taloženje itd.; održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažnih cijevi, uključujući deblokiranje odvodnih kanala provlačenjem zglavkastog štapa.​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Potrebno je odobrenje koje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).