Ostalo štampanje

Početna 9 Djelatnost 9 18.12
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
C
Prerađivačka industrija
18
Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
18.1
Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem
18.12
Ostalo štampanje

Ovaj razred uključuje:

štampanje magazina i drugih periodičnih publikacija koji izlaze manje od četiri puta sedmično; štampanje knjiga i brošura, muzičkih djela i muzičkih rukopisa, geografskih karata, atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama, poštanskih i taksenih maraka, dokumenata o svojini, čekova i drugih vrijednosnih papira, registara, pametnih kartica, albuma, dnevnika, kalendara i drugih komercijalnih štampanih materijala, ličnih trajnih dokumenata od papira i drugih štampanih materijala, štampanih na mašinama za štampanje pomoću otisaka, ofset mašinama, mašinama za fotograviranje, fleksografskim mašinama, mašinama za sitoštampu i drugim mašinama za štampanje, na mašinama za umnožavanje, računarskim štampačima, štampačima za grafiku itd., uključujući brzo štampanje; neposredno štampanje na tekstilu, plastici, staklu, metalu, drvetu i keramici; štampanje naljepnica ili etiketa (litografija, gravura, fleksografija i ostale).​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Obavezno je imati ili iznajmljivati poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).