Pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja

Početna 9 Djelatnost 9 01.62
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
A
Poljoprivreda, Šumarstvo i Ribolov
01
Biljna stočarska proizvodnja, lov i pripadajuće uslužne djelatnosti
01.6
Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve (berbe) poljoprivrednih proizvoda
01.62
Pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja

Ovaj razred uključuje:

poljoprivredne djelatnosti uz naplatu ili na osnovu ugovora: djelatnosti usmjerene na unapređenje stočarske proizvodnje, kao što su rasplodnja, rast i obim, usluge testiranja stada, vođenje stada, opsluživanje i pripust stoke, usluge iznajmljivanja polja za ispašu, kopuniranje peradi, čišćenje peradarnika itd., djelatnosti vještačkog osjemenjivanja, djelatnosti vezane za brigu o ergeli konja, šišanje ovaca, ishrana, smještaj i briga o domaćim životinjama; djelatnosti potkivanja.​

Oblik registracije

Djelatnost je moguće registrovati kao preduzetničku djelatnost, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo ili porodično poljoprivredno gazdinstvo.

Zanatska djelatnost

Nije moguće registrovati ovu djelatnost kao zanatsku.

Poslovni prostor

Nije obavezan poslovni prostor za obavljanje ove djelatnosti.

Obavljanje iz stambenog objekta

Nje dozvoljeno obavljati djelatnost u stambenom prostoru.

Sezonski rad

Nije moguće obavljati ovu djelatnost kao sezonsku

Licenca za registraciju i obavljanje djelatnosti ili odobrenje nadležnog organa

Nije potrebna licenca niti odobrenje nadležnog organa.

Poslovne knjige se u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva trebaju voditi po sistemu dvojnog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga DOO). U slučaju preduzetničke djelatnosti i poljoprivrednog gazdinstva, poslovne knjige se mogu voditi po principu prostog knjigovodstva (vidjeti sekciju Vođenje knjiga SP).